Skip to main content

Welkomstwoord

Op Weg  is een openbare school, die de kinderen optimaal voorbereidt op een zelfstandig functioneren in de samenleving.  Een openbare school is een samenleving in het klein. Iedereen is welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Op Weg heeft op dit moment ongeveer 103 leerlingen, die verdeeld zijn over 5 combinatiegroepen. Ons profiel is een veilige talentontwikkeling voor alle kinderen !

Wanneer U de website wat beter bekijkt, krijgt U een goede indruk van  het dagelijks reilen en zeilen op onze school. Tevens hebben wij een actuele Facebookpagina, die zeker het bekijken waard is : https://www.facebook.com/BasisschoolOpWeg/


Op Weg maakt deel uit van onderwijsgroep Perspecto. Onderwijsgroep Perspecto heeft scholen voor zowel openbaar, PC en RK onderwijs.

U bent natuurlijk van harte welkom om onze school eens te bezoeken. U kunt telefonisch (0115 441390) een afspraak maken of het informatieformulier invullen. Ouders kunnen hun kind(eren) al vanaf 3 jaar aanmelden.