Skip to main content

Ouderbijdrage:

De bijdrage aan het ouderfonds is vastgesteld op €15,00 per kind per schooljaar. Dit is een vrijwillige bijdrage. Over de wijze van betaling krijgen de kinderen t.z.t. een briefje mee. Uit het ouderfonds worden uitgaven gedaan, die niet door de gemeente worden vergoed, zoals schoolfeesten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, deelname aan sportevenementen en culturele activiteiten, ouderbijeenkomsten, attenties etc. Voor de schoolreis en het schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd.