Skip to main content

De Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de Medezeggenschapsraad. In deze raad zitten ouders, die tweejaarlijks worden gekozen. Ook  teamleden maken deel uit van de Medezeggenschapsraad.
De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de vakantieregeling, sollicitatieprocedures, veiligheid, activiteitenplan etc.
De grootte van de M.R. is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, voor onze school is dit zes leden. Drie leden worden door de ouders vanuit de ouders gekozen en drie leden worden door het personeel vanuit het personeel gekozen.

Als u de behoefte heeft om in contact te komen met de MR, dan kan dat via het volgende e-mailadres :

mropweg@ogperspecto.nl

 

De nieuwsbrieven van de MR kunt u vinden bij het kopje "nieuws" op deze website.

Samenstelling

M. Verschuren, voorzitteroudergeleding
A. Kingma oudergeleding
B. van der Waloudergeleding
P. de Guchteneire, oudergeleding
Y Dhont-Paridaen,personeelsgeleding
R. van Puyvelde, secretaressepersoneelsgeleding
C. Kaijser,personeelsgeleding