Skip to main content

Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag  bestaat de mogelijkheid  voor de kinderen van de betreffende groepen om tijdens de lunchpauze onder toezicht over te blijven. Het overblijven vindt plaats in 2 ruimtes. Een aparte overblijfcommissie vergadert regelmatig en geeft ook een overblijfkrant uit met daarin alle gegevens.

De kosten: per keer  € 2,00 of  € 12,50 voor een strippenkaart van 10 keer. Een strippenkaart van 20 keer kost €20,00. Ook is het mogelijk om jaarabonnement van € 135,00 per schooljaar te nemen. U kunt dit jaarabonnement in 2 termijnen betalen.

Het overblijven wordt gecoördineerd door mevr. Rijckaert en mevr. van Puyvelde. 

Regels TSO:

Klik hier!