Skip to main content

Buitenschoolse Opvang (BSO) Op Weg

Sinds 1 januari 2008 is er op basisschool Op Weg een officiƫle buitenschoolse opvang. Dit wordt verzorgd door de Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen.
Zodra uw kind naar de basisschool gaat, bestaat de mogelijkheid van buitenschoolse opvang, kortweg bso. Een vertrouwde, veilige en gezellige plek waar kinderen voor en na schooltijden en in de vakanties terechtkunnen. Een plek waar ze zich thuis voelen en zich kunnen voorbereiden op of juist uitleven na een drukke schooldag. Er zijn vriendjes en vriendinnetjes en vaak ook klasgenootjes en er is volop sport- spel en speelmateriaal, zowel binnen als buiten.
En heeft uw kind juist behoefte om even tot rust te komen dan is daar uiteraard ook alle gelegenheid voor. Er kunnen maximaal 20 kinderen per dagdeel  worden opgevangen in het speciale bso-lokaal . De Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen biedt professionele, gekwalificeerde kinderopvang waarbij het uitgangspunt is dat uw kind zich geborgen voelt.
Wilt U meer informatie, dan kunt U zich wenden tot bovengenoemde stichting.