Skip to main content

Brede school

 Op Weg is ook een brede school. Doordat de BSO in ons gebouw zit, kunnen de kinderen van 's ochtends half zeven tot 's avonds half zeven terecht in ons schoolgebouw. De leidsters van de BSO brengen de kinderen ook naar hun leslokaal en als de lestijd om is, worden ze bij hun lokaal afgehaald en naar de BSO gebracht.